Henriette gledet seg til å starte på skolen, og var i starten ei skoleglad jente som gledet seg til hver dag. Etter hvert syntes Henriette at skole ble vanskeligere og vanskeligere. Hun opplevde at hun ikke mestret det samme som de andre i klassen, og ofte opplevde hun å ikke skjønne det læreren forklarte, selv om det ble forklart om og om igjen. Henriette følte seg dum, og tenkte at det måtte være noe galt med henne. Etter hvert begynte Henriette å grue seg til å gå på skolen. I stedet for å føle på mestring, kjente på nederlag over å stadig ligge bak de andre elevene...

Heading

This is some text inside of a div block.

Heading

This is some text inside of a div block.

Heading

This is some text inside of a div block.

Heading

This is some text inside of a div block.

Heading