Gratis ressurser

Ukrainsk og Russisk

Våren 2022 fikk vi støtte av UDIR til å oversette de såkalte tavleintroene i EnTo til ukrainsk og russisk. Elever fra Ukraina med disse morsmålene kan her få en første introduksjon til hvert av begrepene på sitt eget språk. Disse elevene får også gratis lisens på EnTo ut skoleåret 22/23.

Grunnleggende begreper, altså hva man vet og ser for seg når det gjelder antall, former, plasseringer osv, er universelle, men må læres av alle. Videre arbeid med læremiddelet EnTo vil ikke bare gi elevene de norske ordene på begrepene, men vil også gi dem erfaringene de trenger for begrepsutviklingen.

Hvordan bruke tavleintroene?

Menyen til venstre gir en oversikt over hvilke begrepssystemer og begreper vi har fått oversatt. Begrepssystemene er her ordnet alfabetisk, slik at de skal være lette å finne, og representerer ikke innlæringsrekkefølgen. Anbefaling til innlæringsrekkefølge finner du i lærerappen i EnTo. Du kan regulere avspillingshastighet på videoene ved å trykke på tannhjulet nede til høyre. Velg playback speed og custom, og still f.eks. inn avspilling til 1,15.

Tavleintroene kan enten vises på felles storskjerm, eller eleven kan få link til filmen og se den på egen maskin. Det er fint om elevene gjentar navnet på begrepet på eget språk når det oppfordres til dette, gjerne i kor. Elevene kan deretter følge klassens norske tavleintro og den konkretundervisningen som foreslås i EnTos lærerveiledninger. Da er det viktig at de også får øve på å si det norske begrepsnavnet høyt flere ganger. Til sist kan du tildele digitale oppgavestier for individuelt arbeid og samarbeid. Her vil eleven få modellert hvordan norske begrepsnavn brukes i spørsmål og beskrivende svarsetninger.

Etter hvert som elevene blir istand til å delta i samtaler på norsk, vil det være fint å utfordre dem til å komme med egne eksempler på begrepet. La elevene daglig få delta i økter der de øver på å beskrive og sammenligne ting eller situasjoner ved hjelp av lærte grunnleggende begreper.