Temaer

Tier

Begrepene antallet ti og tier er ikke identiske! Elevene må derfor lære å skille mellom disse begrepene. Antallet ti refererer til hvor mange enere det er i en gruppe/mengde. Fokuset er på enerne av enheten som gruppen er laget av, de vi teller én og én av. Når vi derimot snakker om tiere, har vi flyttet fokus bort fra enerne, og over på tiergrupper av den gitte grunnenheten. Dette blir en ny mengdeenhet, som vi også kan telle én og én av (telle antall tiere).