Temaer

Stor verdi

Verdi er et viktig grunnleggende begrepssystem med mange underkategorier. Ofte tenker vi pengeverdi, eller økonomisk verdi, altså hva noe er verdt i kroner og ører. Mange elever har allerede en oppfatning av hva som er billig og dyrt når det kommer til ting de har interesse for, andre har svært lite begrep om hva ting koster. Økonomisk verdi/pengeverdi er nok ofte enklest å forstå, men verdibegreper bør undervises ut fra et bredere perspektiv. Barn har ofte allerede har en forforståelse av "verdifull", eller "stor verdi", som vi kan bygge videre på, så vi starter verdibegrepsundervisning med dette begrepet.