Temaer

Stor lengde

Lengde er et éndimensjonalt størrelsesbegrep. Lengden måles mellom to punkter, ofte i vannrett rett retning (i motsetning til høyde som måles loddrett oppover). Ofte måles lengde langs vannrette kanter eller tenkte rettlinja akser, men lengde kan også måles "i terrenget", og altså følge kanter eller strekninger som kan ha bueform. Elevene bør ha lært om rettlinja form, bueform og vannrett og loddrett stilling før dere går i gang med lengdebegreper. Vi anbefaler også at du underviser stor og liten størrelse før du går i gang med stor og liten lengde. Uttrykkene "stor/liten lengde" brukes for å samordne og gradere lengdebegrepene. Om vi bare snakker om "lang" og "kort", er det ikke alle elevene som forstår at dette måler samme dimensjon.