Temaer

Loddrett stilling

Stilling er et ord og et begrep som mange elever mangler, men som like fullt er viktig i all læring. Også mange voksne har uklare stillingsbegreper. Ofte forklares stilling med «hvilken vei noe peker», men dette er i realiteten da et retningsbegrep. Stillingsbegreper hjelper oss å se hvordan noe er stilt opp, eller orientert. Vannrett stilling er den stillingen en linje, kant, flate eller midtaksen til en gjenstand har når den er stilt vinkelrett i forhold til loddrett stilling. Ordet vannrett kommer av at en vannskorpe som ligger i ro, alltid vil ha vannrett stilling. Vannrett stilling kan også kalles horisontal stilling. Loddrett stilling kommer av stillingen til en loddsnor. Dette er et redskap nettopp for å peile inn om noe "står i lodd". Tyngdekraften trekker loddet mot jordens sentrum og når loddet får henge fritt, vil snoren ha loddrett stilling. Når loddrett stilling er godt forstått og eksemplifisert ut fra reell loddrett stilling, bør du også vise elevene hva vi mener med loddrett på et ark eller ei bok som ligger på bordet.