Temaer

Stor størrelse

Størrelse er et overordna begrepssystem som favner om størrelser til både linje-, flate- og romformer. I praksis er det likevel vanligst å knytte ordet "størrelse" til arealet av en flate eller volumet av en romform, avhengig av hvilken av disse dimensjonene man i øyeblikket fokuserer mot. Vi anbefaler å begynne med begrepet "stor størrelse". De fleste barn har allerede mye erfaring med størrelsesforskjeller og er opptatt av å sammenligne størrelser. I EnTo skal elevene lære å relatere størrelsen til én ting til størrelsen til noe annet, og også bli mer bevisste på hvilke dimensjoner som sammenlignes. Uttrykkene "stor/liten størrelse" brukes for å samordne og gradere de volummessige (eventuelt arealmessige) størrelsesbegrepene. Om vi bare snakker om "stor" og "liten", er det ikke alle elevene som forstår at dette måler samme dimensjon.