Temaer

Rund form

Formen til en ting er bestemt av tingens avgrensning til området rundt. Vi kan dele formbegreper inn i tre underordna begrepskategorier: linjeformer, flateformer og romformer. En rund form er en flateform der kanten ikke har noen begynnelse eller slutt. I tillegg bøyer kanten seg samme vei hele veien, og er verken avbrutt av rettlinja partier eller hjørner. Dermed favner rund form både om sirkelrunde og ovalrunde former. Vi tar ikke med runde romformer (kuler, ellipsoider) blant de runde flateformene.