Temaer

Éner

Å forstå sikkert hva som menes med en éner, er vesentlig for å forstå oppbyggingen av titallsystemet. Elever, og noen ganger også lærere, kan blande sammen begrepene antallet én, sifferet én, tallet én, énhet og éner. Dette skyldes både likhet i navnsetting og at disse fenomenene ofte overlapper. Forskjellen mellom antallet én (hvor mange det er i ei mengde) og tallet én (tallsymbolet), har vi sett på i tidligere læringsøkter. Det samme gjelder forskjellen mellom antallet én og begrepet énhet i gruppe/mengde. Her ser vi blant annet nærmere på forskjellen mellom begrepet éner og begrepet énhet.