Temaer

Helt lik

Når to eller flere ting eller situasjoner er like i alle egenskaper, sier vi at de er helt like, eller identiske. Når to eller flere ting eller situasjoner er like i noen egenskaper, men ikke alle, sier vi at de er delvis like. Vi starter undervisningen med begrepet "helt lik" som av de fleste vil oppfattes som relativt opplagt og lett. Når dette begrepet skal læres, unngår vi foreløpig uttrykket delvis lik. Vi bruker i stedet uttrykk som "ikke helt lik", og etter hvert også "forskjellig"/"ulik".