Temaer

Gruppe

En gruppe er en samling av ting eller personer med minst én felles egenskap eller interesse. Vi må definere hva medlemmene i gruppa skal være like i, for å vite hva eller hvem som hører med i gruppa. Det å ha begreper om grupper og gruppering er viktig for å kategorisere. I matematikken kalles grupper ofte for mengder.