Temaer

Forandring i antall

Mye av matematikken dreier om å beregne og beskrive forandringer av ulike slag ved hjelp av tall. Før vi kan undervise begrepet forandring i antall, må eleven beherske begrepet antall, og lære å anvende denne kunnskapen sammen med begrepet forandring. Å forstå hva forandring i antall er, er grunnlaget for å forstå ulike regneoperasjoner.