Temaer

Delvis lik

Når to eller flere ting eller situasjoner er like i alle egenskaper, sier vi at de er helt like, eller identiske. Når to eller flere ting eller situasjoner er like i noen egenskaper, men ikke alle, sier vi at de er delvis like. De fleste barn knytter i utgangspunktet bare begrepet "helt lik" til ordet "lik". Et mål for undervisningen for undervisningen bør være å nyansere likhetsbegrepet, slik at det også omfatter delvis likhet, det å likne. "Delvis lik" læres enklest i kontrast til "helt lik", som elevene bør ha fått undervist før dere går gang med delvis lik.