Temaer

Time

Hva som oppleves som kort eller lang tid vil kunne oppleves forskjellig og vi har derfor behov for et mer standardisert sammenligningsgrunnlag for tid. Måleenheten time, som videre kan deles i minutter og sekunder, er den tidsmåleenheten vi kanskje bruker aller mest i hverdagen. Vi trenger måleenheter for tid fordi tida er usynlig for oss. Under innlæring av begrepene time og minutt, presenterer EnTo digitale og analoge klokker parallelt. Dette fordi ulike skoler og læreverk kan ha litt ulik innlæringsrekkefølge når det kommer til klokkelæringen.