Temaer

Retning mot høyre

Retning er en tilstand som i sin egentlige betydning fører til bevegelse fra et sted til et annet, altså en fortløpende forandring av plass. Det trenger ikke være fysiske ting som beveger seg. Lysstråler og lydbølger vil også ha en retning. Tanker og blikk vil ha en retning. Når noe eller noen beveger seg slik at de får plass lenger til høyre enn tidligere, sier vi at de har retning mot høyre, selv om bevegelsen ikke nødvendigvis er vannrett mot høyre. Bevegelsen kan like gjerne være skrå oppover eller skrå nedover mot høyre, og den kan følge en bueformet eller sirkelformet "bane". Det siste kaller vi ofte for dreieretning mot høyre.