Temaer

Firkantet form

Formen til en ting er bestemt av tingens avgrensning til området rundt. Vi kan dele formbegreper inn i tre underordna begrepskategorier: linjeformer, flateformer og romformer. En firkanta flateform er avgrenset av fire rettlinja kanter og har dermed også fire hjørner. Det finnes svært mange ulike firkantformer og elevene bør derfor få erfaringer med mer enn kvadrater og rektangler.