Temaer

Del av hele

Uttrykket "del av hele" gir liten mening om man ikke først vet hva som menes med noe "helt", eller hva "det hele" er. Erfaringsmessig er også mange eldre elever usikre på dette, og da blir det ikke bedre om de i tillegg skal jobbe med deler av dette "hele" de ikke vet hva er. Vi anbefaler derfor først å undervise begrepet hele før du gir deg i kast med del-begreper. Vi benytter uttrykket "del av hele" som et overordna uttrykk som favner om mange ulike del-begreper, blant annet funksjonelle deler, ledd, brøkdeler, delmengder osv