Temaer

Kort tid

Det kan være lurt å starte undervisningen av tidsbegreper ved å gi elevene erfaringer med ulik varighet, omtalt som henholdsvis kort/kortere eller lang/lengre tid. Hva tar kort tid og hva tar lang tid? Barn har mange erfaringer med dette fra før, men har ikke nødvendigvis bearbeidet disse erfaringene til sikre begreper enda. I undervisning om varighet kan vi derfor demonstrere varigheten til ulike handlinger og prosesser og foreta sammenligninger, og deretter også trekke inn elevenes egne erfaringer fra tidligere. Legg merke til at vi i Ento også trekker inn enkelte oppgaver med aldersbegreper, som er underordna begreper til varighet.