Temaer

Retning mot venstre

Retning er en tilstand som i sin egentlige betydning fører til bevegelse fra et sted til et annet, altså en fortløpende forandring av plass. Det trenger ikke være fysiske ting som beveger seg. Lysstråler og lydbølger vil også ha en retning. Tanker og blikk vil ha en retning. Når noe eller noen beveger seg slik at de får plass lenger til venstre enn tidligere, sier vi at de har retning mot venstre, selv om bevegelsen ikke nødvendigvis er vannrett mot venstre. Bevegelsen kan like gjerne være skrå oppover eller skrå nedover mot venstre, og den kan følge en bueformet eller sirkelformet "bane". Det siste kaller vi ofte for dreieretning mot venstre.