Temaer

Symbol

Et symbol er noe som står i stedet for noe annet enn seg selv. Alle symboler er menneskelagde og kulturavhengige. Hva symbolet står i stedet for, altså hva det skal få oss til å tenke på og forklare oss, må være lært. Skolefagene er fulle av symboler, og alle bokstaver, ord og de fleste tall har også symbolfunksjon. Det er derfor viktig at elevene tidlig lærer om symbolfunksjoner og ikke bare er oppmerksomme på "det som møter øyet".