Temaer

Par

Begrepet par er innenfor matematikken synonymt med en mengde/gruppe med et fast antall på to énere av samme overordna enhet. Par er et eksempel på det vi kaller en mengdeenhet (ener og tier er andre eksempler). Denne mengdeenheten blir da en ny enhet som det kan telles én og én av. Når vi teller par, teller vi altså antall mengder/grupper med to og to énere i. I hverdagen brukes uttrykket "par" mest om to ting som naturlig hører sammen, og ofte har samme funksjon, slik som skopar, hanskepar, foreldrepar osv.