Temaer

Enhet

Når vi har ei gruppe med “noe”, er dette “noe” det vi kaller enheten i gruppa. Ser vi på ei gruppe med fisker, er enheten i gruppa fisker. I ei gruppe med bær, er enheten bær. Enheten i ei gruppe er med andre ord en slags “fellesnevner” for alle medlemmene av gruppa.