Maksimerer alle
barns læringspotensiale.

Bakgrunnen vår

Over tiår har pedagogene bak EnTo møtt og hjulpet elever med lærevansker over hele Norge, ved bruk av Systematisk Begrepsundervisning.

Våre ansatte har opplevd gang på gang å kunne hjelpe de "uhjelpelige" og gitt nytt håp til barn, foreldre og lærere. Ved å undervise de grunnleggende begrepene, maksimerer vi barns læringspotensiale og gir dem det grunnlaget de trenger for å mestre og forstå innen alle fag.

Likevel var vi ikke fornøyd med at elever først skal ha utviklet lærevansker før de får bygge dette solide grunnlaget for all læring. Vi har også sett at elever som får lære de grunnleggende begrepene fra begynnelsen av, ofte lærer raskere, forstår innhold dypere og ser flere sammenhenger mellom fag og mot virkelighet en andre elever.

Derfor ønsket vi å lage EnTo: For å gjøre grunnleggende begreper tilgjengelig for alle barn.

Produkt og kvalitet

I 2018 slo vi oss sammen med noen dyktige utviklere, med målet om å lage verdens første og beste digitale læremiddel for begrepsundervisning. For å sikre kvaliteten i EnTo har vi holdt oss tett opp til det dokumenterte pedagogiske rammeverket Systematisk Begrepsundervisning. I tillegg var vi ute på skoler i Stavanger gjennom hele utviklingsløpet for å lage et læremiddel som fungerer i praksis.

I 2020 ble EnTo lansert og siden har vi videreutviklet læremiddelet med flere begreper og bedre tilpasning til både elever som sliter, men også elever med høyt læringspotensiale.

Og for foreldrene der ute, som ønsker å hjelpe sine egne barn, så gjorde vi EnTo tilgjengelig for hjemmebruk i 2021.

For å sikre videre kvalitet deltar vi i et forskningsprosjekt ved UiA, i samarbeid med Conexus Engage og Stavanger Kommune på læremiddelets effekt.

Møt teamet vårt!

Sigurd Nyborg

Daglig Leder

Sigurd er utdannet pedagog fra Universitetet i Agder, med tilleggsutdanning i Systematisk Begrepsundervisning og ledelse.

View Profile

Gunnar Kåsastul

Kundeansvarlig

Gunnar er kanskje den mest behaglige personen du vil snakke med noen sinne, og er som tatt ut av Kjell Aukrust sitt univers. Han er kjent for å lytte til kundene sine og gjøre sitt ytterste for å hjelpe.

View Profile

Ingvild Johanne Rehaug Nyborg

Pedagogisk Utvikler

Ingvild har bachelor i pedagogikk med fordypning i matematikk ved Universitetet i Agder og er nå i gang med avsluttende år på masterstudiet i matematikkdidaktikk.

View Profile

Solveig Nyborg

Pedagogisk leder

Solveig Nyborg er lektor med tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk og har 5 år realfaglig utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

View Profile

Dette fokuserer vi på.

1. Kvalitet

Vi er kvalitetsorienterte i læremiddelproduksjonen. Med det mener vi at alle funksjoner og oppgaver skal være nøye gjennomtenkte med en klar pedagogisk funksjon.

2. Underviseren

Med dagens teknologi har vi ikke tro på at verktøy kan erstatte læreren eller forelderen i undervisningen. Derfor lager vi verktøy som dyktiggjør deg som skal undervise, slik at du vet hva barnet må lære, hvorfor de må lære det og hvordan du skal gå frem.

3. Endre læreforutsetninger

Det er vanlig i dag å tro at barn har et definerbart tak for hvilke muligheter de har til å forstå og mestre i skolen ut fra forutsetningene sine. Dette tror ikke vi på.
Med utgangspunkt i et solid forskningsmessig fundament, vet vi at alle elever kan endre læreforutsetningene sine. Våre produkter fokuserer på å maksimere alle elevers læringspotensiale.

Lær mer om pedagogikken vi baserer oss på.

Gå til læringssiden