Visjonen bak EnTo.

Vi skal gjøre det mulig for alle å få endret læreforutsetningene sine, slik at de kan mestre og finne glede både i skolen og i livet.

Møt teamet vårt!

Vi er stolte av et kvalitetsorientert team med bred pedagogisk og teknisk kompetanse.

Sigurd Nyborg

Daglig Leder

Sigurd er utdannet pedagog fra Universitetet i Agder, med tilleggsutdanning i Systematisk Begrepsundervisning og ledelse.

View Profile

Norunn Eftestøl Grødeland

Markedsføringsansvarlig og Pedagog

Norunn er utdannet kommunikasjonsdesigner fra Billy Blue College of Design, Australia, og senere pedagog fra Universitetet i Agder. Hun har siden studert Systematisk begrepsundervisning gjennom påbyggingskurs, i regi av Nyborg Pedagogikk.

View Profile

Ingvild Johanne Rehaug Nyborg

Pedagogisk Utvikler

Ingvild har bachelor i pedagogikk med fordypning i matematikk ved Universitetet i Agder og er nå i gang med avsluttende år på masterstudiet i matematikkdidaktikk.

View Profile

Tone Ravndal Papworth

Pedagogisk Utvikler

Tone har tatt grunnskolelærerutdanningen 5-10 og har master i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i musikkfaget. Ved siden av har hun studert systematisk begrepsundervisning gjennom påbyggingskurs i regi av Nyborg Pedagogikk.

View Profile

Solveig Nyborg

Pedagogisk leder

Solveig Nyborg er lektor med tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk og har 5 år realfaglig utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

View Profile

Katrine Yttrehus

Pedagogisk utvikler

Katrine har sin utdannelse fra Rice University og The Curtis Institute of Music i USA, og dessuten lang fartstid som utøvende fiolinist og musikkpedagog. Hun har siden studert Systematisk begrepsundervisning gjennom påbyggingskurs i regi av Nyborg Pedagogikk.

View Profile

Per Ola Sæther

Teknologisk leder

Per Ola har 15 års erfaring med teknisk utvikling. Hans spesialitet er utvikling av mobile løsninger og løsningsarkitektur med fokus på teknologivalg og komponentsammensetninger.

View Profile

Dette fokuserer vi på.

1. Kvalitet

Vi er kvalitetsorienterte i læremiddelproduksjonen. Med det mener vi at alle funksjoner og oppgaver skal være nøye gjennomtenkte med en klar pedagogisk funksjon.

2. Underviseren

Med dagens teknologi har vi ikke tro på at verktøy kan erstatte læreren eller forelderen i undervisningen. Derfor lager vi verktøy som dyktiggjør deg som skal undervise, slik at du vet hva barnet må lære, hvorfor de må lære det og hvordan du skal gå frem.

3. Endre læreforutsetninger

Det er vanlig i dag å tro at barn har et definerbart tak for hvilke muligheter de har til å forstå og mestre i skolen ut fra forutsetningene sine. Dette tror ikke vi på.
Med utgangspunkt i et solid forskningsmessig fundament, vet vi at alle elever kan endre læreforutsetningene sine. Våre produkter fokuserer på å maksimere alle elevers læringspotensiale.

Lær mer om pedagogikken vi baserer oss på.

Gå til læringssiden