Plakater og oversikter

Bruk plakater og oversikter for å støtte undervisningen og bruken av grunnleggende begreper i undervisningen.