Produkter

GBS oversikt - A5

EnTo er et verdens første digitale læremiddel som tar for seg de grunnleggende begrepene som ligger til grunn for all læring.

Begynn å bruk EnTo i dag med barnet ditt, eller gi det videre som gave.

Online Videos
Multiple Resources
Active Community
One-on-One Mentorship

Hva brukes EnTo til?

Maksimere læreforutsetninger

Flere tiårs erfaringer og forskning er entydig:

Elever som får grunnleggende begreper undervist systematisk har mindre sannsynlighet for å falle av skoleløpet, og større muligheter for å gjøre det ekstra bra i skolen.

Dessverre er det fortsatt mange skoler i dag som ikke underviser de grunnleggende begrepene. Da er det litt opp til tilfeldighetene hvem som starter med "sterke kort" og hvem som er i faresonen for å "falle fra".

EnTo gir deg som forelder både innsikten og verktøyene du trenger for å gi barna dine gode forutsetninger for å mestre skolen.

Gi nødhjelp

Sliter barnet ditt på skolen? 

Alt håp er ikke ute! De aller fleste barn som har utviklet lærevansker mangler helt essensielle grunnleggende begreper som må være på plass for å kunne mestre skolen.

Vi har undervist utallige elever med utfordringer av alle typer, og erfarer i de aller fleste tilfeller at læring av de grunnleggende begrepene åpner helt nye muligheter for elevene.

EnTo gir deg som foresatt verktøyene du trenger for å forstå utfordringene til barnet ditt, og gi dem den hjelpen de trenger.

 19,-
Level: 
Duration: 
This is some text inside of a div block.
Videos: 
This is some text inside of a div block.
Downloadable Files: 
Lifetime Access 
Access from any Computer, Tablet or Mobile
Laminert oversikt over de grunnleggende begrepene i størrelse A5. Disse kan eleven skrive inn navnet sitt på og teipe fast til pulten. Varianten med QR-kode leder direkte til appen EnTo. Ideelle for å støtte dem i læring og bruk av de grunnleggende begrepene.

GBS oversikt - A5

Varen er enda ikke på lager. Ved bestilling av varen vil ventetid påberegnes. Vi sender varen så snart den er kommet inn på lager.
 19,-
Buy now
Laminert oversikt over de grunnleggende begrepene i størrelse A5. Disse kan eleven skrive inn navnet sitt på og teipe fast til pulten. Varianten med QR-kode leder direkte til appen EnTo. Ideelle for å støtte dem i læring og bruk av de grunnleggende begrepene.