Grunnleggende begreper

- begreper om egenskaper eller "trekk" ved hele fenomener.

For å forstå hva grunnleggende begreper er, må du vite hva et begrep er.

For å bedre forstå hva grunnleggende begreper er, så er det viktig å vite at man kan dele alle begreper inn i to nivåer; grunnleggende og sammensatte begreper.

Sammensatte begreper er begreper som angår helheter, eller mer presist: Hele fenomener. Eksempelvis er dette begrep om bil, addisjon, tall, jakt, tegning, osv.

Grunnleggende begreper er begreper om "trekk" eller egenskaper ved hele fenomener. Disse begrepene kalles grunnleggende fordi de utgjør basisen for å lære alle sammensatte begreper - ja, det gjelder også alle fagbegreper. Dette gjør også dem til de viktigste begrepene for å uføre analyser av fenomener. Og interessant nok så gjenkjenner vi ofte de grunnleggende begrepene symbolisert ved adjektiver, adverb og preposisjoner i språket vårt; de "beskrivende" ordene.

En vanlig felle er å tenke at grunnleggende begreper er de begrepene som du opplever som grunnleggende i livet ditt. Begreper som begreper familie, hjem, venn eller pizza (for oss som ser på pizza som et av livets fundamenter). Alle disse er sammensatte begreper, og kan beskrives ved bruk av de grunnleggende begrepene.

Var denne artikkelen til hjelp? Gi tilbakemelding!
Har du et temaforslag? La oss få høre om det
Tusen takk! Forslaget ditt er sendt til teamet vårt.
Oj da! Noe gikk galt da du prøvde å sende inn skjemaet. Prøv igjen!

Hva er et fenomen?

Fenomen er alt som vi mennekser kan erkjenne, eller vite noe om.

Grunnleggende begreper

- begreper om egenskaper eller "trekk" ved hele fenomener.

Dybdelæring