Hva er et begrep?

Begreper er generalisert viten som vi har om kategorier av ting og situasjoner.

Ønsker du å undervise begreper? Da må du vite hva et begrep er.

Begrep er ikke det akademiske ordet du kan bruke i stedet for "ord" for å høres supersmart ut! Faktisk er ord og begrep to helt forskjellige ting. Hva er begrep da?

Begreper er den forståelsen du har om en gruppe av fenomener.

La oss bryte ned denne setningen.

Begreper er forståelse

Begreper er en lagringsenhet (vitenenhet) du har inne i hjernen din. Allerede her skiller begreper seg fra noe som de ofte forveksles med: Kategorier. Kategorier er grupper av fenomener som samfunnet har blitt enige om "hører sammen", og dermed definert og "vedtatt" i samfunnet (du finner dem i ordbøker). De er med andre ord uavhengige av den enkelte person, i motsetning til begreper, som er noe som eksisterer i hjernen til hver enkelt person.

Derfor kan aldri et begrep være "feil" eller "riktig" i seg selv, på samme måte som at en rar agurk ikke er "feil" fordi den ser annerledes ut en de fleste andre agurker. Men begreper kan være feil eller riktige i forhold til kategoriene samfunnet har forhåndsbestemt. På samme måte kan agurken være "feil" eller "riktig" i forhold til standarder leverandøren har satt for agurker "gode nok" for salg.

Begreper er ikke ord

Ord er navnene mennesker har satt på fenomener eller grupper av fenomener. De brukes for å lære og aktivere begreper, i tillegg til å kommunisere dem med andre. De er hverken fenomene i seg selv, eller vår forståelse av fenomenene. Samme fenomen eller gruppe av fenomen kan ha flere navn. I England hjelper det fint lite å si bil til noen dersom du ønsker å aktivere deres begrep om bil; da er det "car" som gjelder.

Det betyr også at det er fullt mulig å lære ord, og vite når man skal bruke dem, uten å forstå hva de betyr. Dersom du stiller noen et spørsmål, og de svarer riktig, så betyr det ikke nødvendigvis at de forstår hva de selv sier. Det kan være de har skjønt hva de skal si for at den som stiller spørsmålet skal bli fornøyd.

Grupper av fenomener

Lær hva fenomener er her.

For at din viten om noe skal være et begrep, må denne vitenen dekke to eller flere fenomener. Din viten om enkeltfenomen som "Barack Obama", som det bare finnes en av, omtaler vi som en forestilling. Det finnes tre hovedkriterier grupper av fenomener bestemmes ut fra:

  1. Felles likhetstrekk mellom fenomene. All hunder er like i...
  2. Hva som skiller dem fra andre grupper av fenomener. Hunder er forskjellige fra ulver på basis av...
  3. Hvilke forskjeller det kan være innad i gruppen. Hunder kan ha forskjellige...

Var denne artikkelen til hjelp? Gi tilbakemelding!
Har du et temaforslag? La oss få høre om det
Tusen takk! Forslaget ditt er sendt til teamet vårt.
Oj da! Noe gikk galt da du prøvde å sende inn skjemaet. Prøv igjen!

Hva er et fenomen?

Fenomen er alt som vi mennekser kan erkjenne, eller vite noe om.

Grunnleggende begreper

- begreper om egenskaper eller "trekk" ved hele fenomener.

Dybdelæring