Hva er et fenomen?

Fenomen er alt som vi mennekser kan erkjenne, eller vite noe om.

Det er vanlig å tenke på fenomen som et eller annet veldig spesielt, om det så skulle være en enestående sykdom eller et vulkanutbrudd. Selv om også disse spesielle forekomstene er fenomener, trenger ikke fenomener å være spesielle.

Så hva er da fenomener?

Fenomener er faktisk alt vi kan oppfatte med sansene våre, eller som oppfattes å eksistere. Det være seg alle slags ting, hendelser, personer, dyr, planter, osv. I tillegg kan deler av disse eksemplene i seg selv være fenomener. Et blad er et fenomen som vi anser som en del av fenomenet plante. Fenomenene er det rundt oss, slik vi mennesker kan oppfatte dem i verden.

Hva kan fenomener misforstås som?

Fenomener er ikke navnene vi har satt på dem. Ordet "Løvetann" er navnet vi har satt på fenomenet - eller selve planten.

Fenomener er heller ikke menneskets viten om det. For eksempel vet vi at det finnes insektsarter i Amazonas (fenomener) som ikke er oppdaget av mennesker enda, og dermed kan ingen mennesker ha noe viten om dem.

Konkreter er fenomener

Når vi underviser med konkreter, betyr det at vi presenterer den vi underviser med eksempler på fenomenet vi ønsker at de skal få et begrep om.

Var denne artikkelen til hjelp? Gi tilbakemelding!
Har du et temaforslag? La oss få høre om det
Tusen takk! Forslaget ditt er sendt til teamet vårt.
Oj da! Noe gikk galt da du prøvde å sende inn skjemaet. Prøv igjen!

Hva er et fenomen?

Fenomen er alt som vi mennekser kan erkjenne, eller vite noe om.

Grunnleggende begreper

- begreper om egenskaper eller "trekk" ved hele fenomener.

Dybdelæring