Antall

Med antall mener vi “hvor mange” vi har av noe. Antallet erbestemt av enheten og gruppa/mengden vi forholder oss til. I undervisning avantall, er det viktig å huske forskjellen mellom antall og tall. Antalletrefererer til hvor mange enheter det er i en gruppe/mengde av ting, dyr,personer, lyder, hendelser, måleenheter osv. Tallet er kun symbolet for detteantallet. 

Å skille tall og antall er helt essensielt for å kunne hagod tallforståelse. Lær mer om dette i EnTo Skole eller EnTo hjemme.

Antall i forhold

Stort/lite antall er såkalte relasjonsbegreper. Her vil vialltid måtte foreta en sammenligning og bør egentlig alltid tilføye hvaantallet er stort eller lite "i forhold til", eller"sammenlignet med".

I mange situasjoner så fastslår vi stort eller lite antalluten å tilføye hva vi sammenligner med, men i disse situasjonene sammenlignervi med det antallet vi anser som normalen ut fra situasjonen. Dersom det sitterfem personer på en motorsykkel, så sier vi at det sitter et stort antall personerpå sykkelen. Da sammenligner vi med normalen som er en eller to personer (PS:Dette er normalen i Norge, ikke i f.eks. India).

Lær mer om antall og hvordan du kan undervise antallsbegreper i EnTo Skole eller EnTo hjemme.

 

 

 

Var denne artikkelen til hjelp? Gi tilbakemelding!
Har du et temaforslag? La oss få høre om det
Tusen takk! Forslaget ditt er sendt til teamet vårt.
Oj da! Noe gikk galt da du prøvde å sende inn skjemaet. Prøv igjen!

Hva er et fenomen?

Fenomen er alt som vi mennekser kan erkjenne, eller vite noe om.

Grunnleggende begreper

- begreper om egenskaper eller "trekk" ved hele fenomener.

Dybdelæring