Systematisk Begrepsundervisning

Systematisk begrepsundervisning er en pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme for både for vanlig undervisning og spesialundervisning.

Hva er Systematisk Begrepsundervisning?

Magne Nyborg (1927-1996) utviklet en omfattende teori om læring. Sentralt i teorien står betydningen læring har for menneskets utvikling, og hvilken rolle grunnleggende begreps- og språklæring har for etterfølgende læring. Begrepsundervisning- og ferdighetslæringsmodellen viser oss hvordan vi kan anvende teoriene i praksis på en god og effektiv måte.

Ved bruk av Systematisk Begrepsundervisning bygger vi en grunnmur av grunnleggende begrepssystemer, og underviser ferdigheten i å bruke dem. De grunnleggende begrepssystemene trengs i all læring, inkludert i læring av fagbegreper og ferdigheter i fagene. For eksempel grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og matematikk. 

En velprøvd pedagogisk tilnærming

Systematisk Begrepsundervisning etter professor Magne Nyborg har i flere tiår hjulpet personer som har slitt med lesing, skriving og matematikk. Det brukes i barnehager, skoler, privatundervisning og voksenopplæring over hele Norge og også internasjonalt. 

Både forskning og omfattende erfaring blant pedagoger viser hvilken effekt tilnærmingen har. Barn som får undervist grunnleggende begreper har mindre sansynlighet for å falle av i skoleløpet. Mange barn og voksne har fått tettet hull i kunnskapsgrunnlaget sitt, og opplever dermed å mestre fagområder og ferdigheter de tidligere har hatt vansker med. Lærere opplever at de klarer hjelpe flere barn til å overkomme utfordringene sine og mestre i skolen.

Var denne artikkelen til hjelp? Gi tilbakemelding!
Har du et temaforslag? La oss få høre om det
Tusen takk! Forslaget ditt er sendt til teamet vårt.
Oj da! Noe gikk galt da du prøvde å sende inn skjemaet. Prøv igjen!

Hva er et fenomen?

Fenomen er alt som vi mennekser kan erkjenne, eller vite noe om.

Grunnleggende begreper

- begreper om egenskaper eller "trekk" ved hele fenomener.

Dybdelæring