Plass

Det finnes flere begreper innen dette begrepssystemet enn det som er skrevet om her. Artikkelen vil bli utvidet etterhvert.

Plass er et relativt begrep. Når vi beskriver plassen til et objekt, beskriver vi hvordan det er plassert i forhold til andre ting. Vi kan for eksempel si at en kopp har plass på bordet, plass til høyre for tallerken, plass i stua, plass foran Lise eller plass over gulvet. 

Plass til venstre og høyre

Plass til venstre og plass til høyre er et relasjonsbegreper. Når ikke noe annet referansepunkt eller perspektiv er spesifisert, tar vi som hovedregel utgangspunkt i oss selv.

Venstre og høyre er erfaringsmessig vanskelige begreper å bli sikker på. Dette har både med forveksling mellom de to ordene å gjøre, og med hvilket referansepunkt og perspektiv man tar. 

Plass mellom

Plass mellom er et begrep som ofte forveksles med plass i midten eller midt mellom. Barn kan også ha en for snever forståelse av begrepet plass mellom ved at de tenker at det bare er én ting som kan ha plass mellom noe annet.

Plass i rekkefølge

Plass i rekke er svært viktige plassbegreper, viktige både for å organisere konkrete fenomener, og ikke minst for å oppfatte og organisere rekkefølger av ledd i hendelser, handlinger og tankerekker.

Rekkefølgebegrepene er relasjonsbegreper. For at vi skal kunne si at noe har plass først, sist, eller mellom i en rekke eller rekkefølge, krever det at vi observerer en hel gruppe fenomener og sammenligner deres innbyrdes plassering.

Lær mer om plass og hvordan du kan undervise plassbegreper i EnTo Skole eller EnTo hjemme.

Var denne artikkelen til hjelp? Gi tilbakemelding!
Har du et temaforslag? La oss få høre om det
Tusen takk! Forslaget ditt er sendt til teamet vårt.
Oj da! Noe gikk galt da du prøvde å sende inn skjemaet. Prøv igjen!

Hva er et fenomen?

Fenomen er alt som vi mennekser kan erkjenne, eller vite noe om.

Grunnleggende begreper

- begreper om egenskaper eller "trekk" ved hele fenomener.

Dybdelæring