Hele og deler av hele

Vi sier at noe er helt (en helhet) dersom det har alle de delene og egenskapene vi normalt forventer at fenomenet skal ha. Dersom noe ikke er helt, sier vi at det er en del av et fenomen i stedet. For eksempel må en bil ha alle delene sine, både hjul, karosseri, innredning, motor osv. for at vi skal kalle det en hel bil. Hjulene er ikke en hel bil, men en del av bilen. Da bruker vi bil som enheten. Om vi ser på hjulene uten å se de i sammenheng med bilen, så er hver av disse et helt hjul. Da er hjul enheten.

Hvorfor er det viktig å ha begrep om hele og deler av hele?

Å flytte fokus mellom hele og deler av fenomener, og mellom deler, er helt sentralt i all form for analyse, sammenligning og ferdighets- og begrepslæring. De som har dårlig begrep om helhet og del av helhet sliter med å flytte eget fokus mellom elementer, og vil dermed være dårligere stilt i problemløsing, avkoding, analyser og mye, mye mer. Ofte sliter de med å klare å skille ut deler av en helhet som egentlig ikke er så viktige, og klarer dermed heller ikke å fokusere på det som er viktigst ved en ting eller i en situasjon.

Nødvendig for selvjustering

De som har gode begrep om hele og deler av hele har et godt grunnlag for å kunne oppdage og justere egne feil. Det er nemlig slik at når du ikke får til noe, så er det ikke fordi du gjør alt feil. Ofte er det bare deler av ferdigheten du utfører feil, og som da må justeres.

Mange barn (og voksne for den saks skyld) som har dårlige begreper om hele og deler av hele, gir opp når de ikke får noe til. Ofte skjer dette fordi de bare ser "helhet" og ikke har grunnlaget for å kunne analysere egne prestasjoner. Dermed føler de at de enten får til noe 100% eller ikke i det hele tatt. Da er det lett å miste motet og gi opp.

Lær mer om hele og dele, og hvordan du kan undervise dette i EnTo Skole eller EnTo hjemme.

Var denne artikkelen til hjelp? Gi tilbakemelding!
Har du et temaforslag? La oss få høre om det
Tusen takk! Forslaget ditt er sendt til teamet vårt.
Oj da! Noe gikk galt da du prøvde å sende inn skjemaet. Prøv igjen!

Hva er et fenomen?

Fenomen er alt som vi mennekser kan erkjenne, eller vite noe om.

Grunnleggende begreper

- begreper om egenskaper eller "trekk" ved hele fenomener.

Dybdelæring