Form

Det finnes flere begreper innen dette begrepssystemet enn det som er skrevet om her. Artikkelen vil bli utvidet etterhvert.

Formen til en ting er bestemt av tingens avgrensning tilområdet rundt. Vi kan dele formbegreper inn i tre underordna begrepskategorier:

  • Linjeformer
  • Flateformer
  • Romformer 

Linjeformer er de som avgrenser flateformene, og flateformene avgrenser hele eller deler av romformene. Under vil vi gå igjennombegrepene som er innordnet under disse begrepskategoriene.

Linjeformer

Rettlinja form

En rettlinja form er en linjeform som begynner på ett sted, slutter på et annet og er helt rett imellom, uten å være avbrutt av hjørner eller bueformer.

Bruk: Vi omgir oss med rettlinja former på alle kanter, bådei skolesammenheng og i livet generelt. Å ha begrep om rettlinja form er blantannet viktig i læring, gjenkjenning og forming av bokstaver og tall. 

Bueform

Bueform er en linjeform med et startpunkt og et sluttpunkt.Mellom start- og sluttpunktet, bøyer bueformen i samme retning hele veien, oger ikke avbrutt av verken hjørner eller rettlinja partier.

Bruk: Bueform er viktig i læring, avkoding og forming avtall og bokstaver.

Vinkelform

En vinkelform er en sammensatt linjeform som består av to rettlinjaformer som møtes i et punkt. De to rettlinja formene kalles vinkelbein, ogpunktet de møtes i kalles toppunkt. I hverdagen kaller vi disse formene forhjørner.

Bruk: Vi omgir oss med mange vinkelformer i hverdagen. Å haet klart begrep om er helt nødvendig, og spesielt i geometrien.

Flateformer

Rund form

En rund form er en flateform der kanten ikke har noenbegynnelse eller slutt. I tillegg bøyer kanten seg samme vei hele veien, og erverken avbrutt av rettlinja partier eller hjørner. Rund form kan henvise tilbåde kanten på figuren og selve flaten.

Bruk: Runde former er viktige i læring, avkoding og formingav tall. Å ha et godt begrep om rund form gir godt grunnlag for kreativitet ilek, f.eks. ved at ting med runde former triller lettere enn andre former.

Trekanta form

Trekanta former er flateformer som er avgrenset av trekanter med rettlinja form. Trekantene sorteres inn under den overordnakategorien "mangekanter". 

Firkanta form

Firkanta former er flateformer som er avgrenset av firekanter med rettlinja form. Firkantene sorteres inn under den overordnakategorien "mangekanter".

Lær mer om former og hvordan du kan undervise formbegreper i EnTo Skole eller EnTo hjemme.
Var denne artikkelen til hjelp? Gi tilbakemelding!
Har du et temaforslag? La oss få høre om det
Tusen takk! Forslaget ditt er sendt til teamet vårt.
Oj da! Noe gikk galt da du prøvde å sende inn skjemaet. Prøv igjen!

Hva er et fenomen?

Fenomen er alt som vi mennekser kan erkjenne, eller vite noe om.

Grunnleggende begreper

- begreper om egenskaper eller "trekk" ved hele fenomener.

Dybdelæring