Temaer

Plass mellom

Plass mellom er et begrep som ofte forveksles med "plass i midten" eller "midt mellom". Elever kan også ha en for snever forståelse av begrepet plass mellom ved at de tenker at det bare er én ting som kan ha plass mellom noe annet. Her er målet å vise eksempler på at flere ting kan ligge mellom sammenligningsobjektene. Om tingen, som har plass mellom, i tillegg har lik fysisk avstand til referansetingene, kan den beskrives til å ha plass "midt mellom" disse.