Temaer

Antallet ni

Med antall mener vi “hvor mange” vi har av noe i en gruppe/mengde, og antallet ni er da begrepet om en gruppe/mengde med ni énere av en gitt enhet. I undervisning av antall, er det viktig å huske forskjellen mellom antall og tall. Antallet refererer til hvor mange énere det er i en gruppe/mengde av ting, dyr, personer, lyder, hendelser, måleenheter osv. Tallet er kun symbolet for dette antallet.