Temaer

Rettlinjet form

En rettlinja form er en linjeform som begynner på ett sted, slutter på et annet og er helt rett imellom, uten å være avbrutt av hjørner eller bueformer. Dette kan sjekkes ved å legge en rett linjal langs kanten eller linja. Mange elever har mest sannsynlig et forhold til ordet "rett" fra før. I noen tilfeller er dette et godt utgangspunkt for å forstå hva som menes med rettlinja form. I andre tilfeller kan dette lede til misforståelser, ettersom vi også bruker ordet "rett" i blant annet vannrett og loddrett stilling. Det er en generell utfordring at elever sammenblander begrepet form og begrepet stilling.