Temaer

Stor høyde

Høyde er, på samme måte som lengde, et éndimensjonalt størrelsesbegrep, og refererer til avstander i et (eventuelt definert) loddrett plan. Høyden måles mellom to punkter langs en rett, loddrett stilt linje. Nullnivået settes til det nederste av de to punktene det måles mellom, og høyden måles i retning oppover. Måler man i retning nedover fra det valgte nullnivået, kalles avstanden ofte for dybde. Elevene bør ha lært om rettlinja form og loddrett stilling før dere går i gang med høydebegreper. Vi anbefaler også at du underviser stor og liten størrelse, og stor og liten lengde, før du går i gang med stor høyde. Uttrykkene "stor/liten høyde" brukes for å samordne og gradere høydebegrepene. Om vi bare snakker om "høy" og "lav", er det ikke alle elevene som forstår at dette måler samme dimensjon.