Temaer

Plass sist

For at vi skal kunne si at noe har plass sist i en rekkefølge, krever det at vi observerer en hel gruppe fenomener og sammenligner deres innbyrdes plassering. Hva eller hvem som har plass sist når vi møter en statisk situasjon der ingenting rører seg, blir ofte definert ut fra orienteringsretningen, eller stillingen, til tingene, dyrene eller personene det gjelder. Dette er igjen bestemt ut fra hva vi oppfatter som foran/bak eller øverst/nederst på disse. Når rekkefølgen ikke er gitt, har vi mulighet til å selv bestemme en rekkefølge. Her i Norge velger vi da som regel plass til høyre eller plass nederst som plass først. Hendelsesrekkefølger vurderes i kronologisk rekkefølge, det som skjer etter alle de andre hendelsene, har plass sist i en hendelsesrekkefølge.