Temaer

Lik verdi og veksling

Når elevene har lært begrepen "stor verdi" og "liten verdi", har de gode forutsetninger for også å forstå "lik verdi". Siden begrepet "lik verdi" er nødvendig for å forstå veksling i matematikken, bør det jobbes eksplisitt med dette verdiforholdet. Vi benytter samtidig anledningen til å introdusere uttrykket "veksling" som noe vi kan gjøre når ting har lik verdi. I denne økta vil det fokuseres på verdi av mengder og mengdeenheter, målt i antall énere av en valgt grunnenhet. Vi ser bort fra andre verdi-aspekter som elevene har blitt gjort kjent med under innlæring av stor og liten verdi.