Temaer

Forandring

De fleste egenskaper og forhold ved ting eller situasjoner er gjenstand for forandring. Ved å hjelpe elevene å danne et mer overordna begrep om forandring, blir de mer bevisstgjorte på forandringsprosesser. De får et verktøy til å styre oppmerksomheten sin mot forandringer av mange slag, og vil lettere kunne se sammenheng mellom ulike forandringer som skjer samtidig. Forandringer kan komme brått, eller over lang tid, de kan være store, eller nesten ikke merkbare. Mange forandringer er kontinuerlige (værforandringer), andre skjer bare én gang, og så aldri mer (knuse et glass). Tidsfaktoren spiller dermed alltid en viktig rolle. Gode tidsbegreper vil være en forutsetning for å få en god forståelse av fenomenet forandring.