Temaer

Retning oppover

Retning er en tilstand som i sin egentlige betydning fører til bevegelse fra et sted til et annet, altså en fortløpende forandring av plass. Det trenger ikke være fysiske ting som beveger seg. Lysstråler og lydbølger vil også ha en retning. Tanker og blikk vil ha en retning. I det noe beveger seg slik at det får plass lenger ned enn tidligere, sier vi at det beveger seg i retning nedover. I det noe beveger seg slik at det får plass høyere opp enn tidligere, sier vi at det beveger seg i retning oppover.