Temaer

Trekantet form

Formen til en ting er bestemt av tingens avgrensning til området rundt. Vi kan dele formbegreper inn i tre underordna begrepskategorier: linjeformer, flateformer og romformer. En trekanta flateform er avgrenset av tre rettlinja kanter og har dermed også tre hjørner. Det finnes svært mange ulike trekantformer og elevene bør derfor få erfaringer med et så variert utvalg som mulig.