Temaer

Plass til høyre

Når vi beskriver plassen til en ting, beskriver vi hvordan det er plassert i forhold til oss selv eller andre ting. Venstre og høyre er erfaringsmessig vanskelige begreper å bli sikker på. Dette har både med forveksling mellom de to ordene å gjøre, og med hvilket referansepunkt og perspektiv man tar. Begge begrepene er underordnede begreper til plass ved siden av. Hvilken side som kalles hva, er ikke kunnskap som kan forstås, men kunnskap som bygger på konvensjoner som bare må læres, huskes og automatiseres. Vi anbefaler å automatisere hva som er barnets venstre hånd, og hva som har plass til venstre, før dere går videre med plass til høyre.