Temaer

Vinkelform

En vinkelform er en sammensatt linjeform som består av to linjer med rettlinja form som møtes i et punkt. De to rette linjene kalles vinkelbein, og punktet de møtes i, kalles toppunkt. I hverdagen kaller vi disse formene for hjørner. I undervisning av vinkelform, er fokuset i første omgang å gjøre elevene kjent med vinkelformer generelt. Vi trenger altså enda ikke å snakke om størrelsen på vinklene, med mindre du har elever som er litt ekstra interesserte.