Temaer

Skrå stilling

Stilling er et ord og et begrep som mange elever mangler, men som like fullt er viktig i all læring. Også mange voksne har uklare stillingsbegreper. Ofte forklares stilling med «hvilken vei noe peker», men dette er i realiteten da et retningsbegrep. Stillingsbegreper hjelper oss å se hvordan noe er stilt opp, eller orientert. Skrå stilling er en fellesbetegnelse vi kan benytte når en linje, kant, flate eller midtaksen til en gjenstand ikke har hverken loddrett eller vannrett stilling. Dette gjelder enten vi bruker det naturlige tyngdefeltet som referanseramme, eller vurderer stilling ut fra definert loddrett og vannrett stilling på et liggende ark.