Temaer

Hele

Begrepet hele, eller "noe helt", vil i hverdagen ofte forstås som noe som ikke er i stykker - ingen deler er brukket av eller fjernet. Det kan vi ta utgangspunkt i når elevene skal lære begrepet. Men hva vi tenker på som "helheten" eller "det hele", kan være mye mer enn dette. Vi må gi elevene varierte eksempler på ulike typer helheter.