Temaer

Minutt

Hva som oppleves som kort eller lang tid vil kunne oppleves forskjellig, og vi har derfor behov for et mer standardisert sammenligningsgrunnlag for tid. Elevene har på dette tidspunktet allerede jobbet litt med begrepene "del av hele" og "time". Nå vil også være nyttig for elevene å lære at én time, er delt inn i 60 like lange (eller for såvidt kortere) deler av tid, som vi kaller minutter. Når begrepet minutt skal læres, må eleven først og fremst få erfaringer med hvor lang tid ett minutt faktisk er, og etterhvert få hjelp til å utvikle en tidsfølelse for dette tidsspennet. Snakk gjerne med elevene om hvordan opplevelsen av tid kan variere med hvor spennende eller kjedelig vi synes noe er. Vi kan altså ikke alltid stole helt på vår egen tidsfølelse og trenger klokker for å måle tid mer nøyaktig.