Temaer

Vannrett stilling

Stilling er et ord og et begrep som mange elever mangler, men som like fullt er viktig i all læring. Også mange voksne har uklare stillingsbegreper. Ofte forklares stilling med «hvilken vei noe peker», men dette er i realiteten da et retningsbegrep. Stillingsbegreper hjelper oss å se hvordan noe er stilt opp, eller orientert. Vannrett stilling er den stillingen en linje, kant, flate eller midtaksen til en gjenstand har når den er stilt vinkelrett i forhold til loddrett stilling. Ordet vannrett kommer av at en vannskorpe som ligger i ro, alltid vil ha vannrett stilling. Vannrett stilling kan også kalles horisontal stilling.