Temaer

Enhet og antallet én

I forlengelsen av arbeid med begrep om antallet én, bør elevene også lære hvilken rolle enheten spiller for hva som teller som antallet én, eller én ener. Begrepet enhet i gruppe/mengde, har elevene allerede jobbet med tidligere, og her øver de på å navnsette enheten for en gruppe/mengde, selv om antallet i gruppa bare er én.