Temaer

Er lik

"Er lik"-symbolet, eller "likhetstegnet", er det forholdssymbolet som er viktigst å lære godt. Det symboliserer at antallet i to mengder som sammenlignes, er likt. Erfaringsmessig er dette symbolet svært ofte feillært. Det får konsekvenser for videre matematikkforståelse og mestring, blant annet ved likningsregning.